Dioses de la Arena. Magdalena 2017, Castelló de la Plana